سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی آرزومندچافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ایران
علی عبدزاده گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
حبیب پیربنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا بابائی بازکیائی –

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت آب درگیاه بادمجان تحت شرایط مدیریت آبیاری و مالچ کاه آزمایش کرت های خرددرقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درشهرستان آستانه اشرفیه درسال زراعی ۱۳۹۰ اجرا گردید این تحقیق مدیریت آبیاری شامل بدون آبیاری و آبیاری با دورهای ۶و۱۲و۱۸ روز بهعنوان عامل اول و مقادیر مختلف مالچ کاه شامل ۰و۱و۲و۳ سانتی متر درهرپلات به عنوان عامل دوم انتخاب شد نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت آبیاری و مالچ کاه برارتفاع ریشه و بوته درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود همچنین مدیریت آبیاری درسطح احتمال یک درصد برآب نسبی برگ معنی دار بود ولی سطوح مختلف مالچ برآب نسبی برگ معنی دار نشد بیشترین مقدار آب نسبی برگ درمدیریت آبیاری ۶روز با ۷۹/۱ درصد مشاهده گردید.