سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه خدارحمی بروجنی – دانشگاه آزادیزد
رامین عبقری – دانشگاه آزادیزد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی تاثیر دوخت براستحکام پارچه های فیوز شده پرداخته شده است بدین منظور سه نمونه پارچه لایی تاری پودی و سه درزLSb(Lapped seam) ، LSb-2(Lapped seam) SSa(Superimposed seam استفاده شده است پس از اینکه لایی به نمونه پارچه ها فیوز شد برروی نمونه ها درجهته تارپارچه دوخت زده شد سپس استحکام نمونه ها درفواصل یک میلیمتری ازدیاد طول اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که هرسه نوع درز با افزایش ازدیاد طول تاثی ر معنی داری براستحکام پارچه های فیوز شده دارد و استحکام را افزایش میدهد همچنین درهرسه درز روند تغییرات استحکام برای ازدیاد طولهای مختلف یکسان نیست