سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش الماسیان – کارشناس ارشد
ابوسعید رشیدی – دانشیار، گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
لاله ملک نیا – استادیار، گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

اهداف این پژوهش، ایجاد خصوصیات خودتمیزشوندگی و آنتی باکتریال پارچه پشمی با استفاده از ذراتZrCl4است. پارچههای پشمی با غلظت های مختلف نمک زیرکوینوم ۱و۳و۶و۹% وزنی محلول در آب عمل شده اند و فرایند رنگرزی روی پارچه ها به صورت پیش دندانه، همزمان و پس دندانه با روناس انجام شده است. اسیدفرمیک به منظور ایجادpH اسیدی استفاده شده است. خصوصیات خودتمییزشوندگی پارچه ها از طریق بررسی حذف رنگ از پارچه لکه گذاری شده با متیلن بلو آزمایش شده است. خصوصیات آنتی باکتریال توسط کاهش رشد باکتری گرم منفیE. coli و گرم مثبت Staphylococcus aureus بررسی شده است. علاوه بر این، طیفFTIR برخی نمونه ها تجزیه تحلیل شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی و تفرق اشعه ایکس برخی نمونه ها نیز گزارش داده شده است