سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مرکباتی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای تغییر شکل داغ از جمله دما و نرخ کرنش روی فرآیندهای ترمیم دینامیکی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در شرایط ریختگی بررسی شد. بدین منظور، نمونه‌هایی از این آلیاژ در محدوده دمایی oC 1000-700 ، نرخ کرنش s-1 1-001/0 تحت آزمون فشار داغ قرار گرفتند. در منحنی‌های تنش- کرنش حاصل از آزمون فشار و در نرخ کرنشهای بالا، یکی از دلالیل وقوع کارنرمی می تواند ناشی از حرارت آدیاباتیک باشد. اما در نرخ کرنشهای اندک، فرآیند غالب ترمیم بازیابی دینامیکی است. در بالاترین دمای تغییر شکل نیز رسوب گذاری القاء شده توسط کرنش می تواند باعث به تعویق افتادن تبلور مجدد دینامیکی شود. همچنین بر اساس نتایج این منحنی‌ها، انرژی اکتیواسیون تغییر شکل داغ این آلیاژ در شرایط ریختگی kJ/mol 242 محاسبه گردید