سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد علی اصل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
ساسان یزدانی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این پژوهش ، دو ترکیب شیمیایی با در صد های مختلف نیکل به شکل بلوکهایی مطابق Y استاندارد ASTM ریخته گری شدند . نمونه ها در دما های ٢٧٠ ٧٠ به مدت ۵ الی ١۴۴٠ دقیقه آستمپر شدند. °C ٣٢٠ در بررسی خواص مکانیکی مشاهده شد که با افزایش دمای آستمپرینگ سختی و استحکام کششی کاهش و چقرمگی و مقاومت به ضربه افزایش می یابد . نیکل باعث افزایش آستنیت واکنش یافته در ساختار آسفریت می گردد، لذا افزایش نیکل باعث افزایش درصد ازدیاد طول، چقرمگی وانرژی ضربه می گرد د ولی در استحکام کششی و سختی تاثیری ندارد . از طرف دیگر افزایش نیکل باعث به تاخیر انداختن مرحله اول واکنش آستمپرینگ می گردد . در بررسی آستمپرپذیری با استفاده از مشخص گردید که افزایش نیکل باعث افزایش عمق آستمپرپذیری می شود و با بیشتر شدن Dorazil و Voigt مدلهای ٢٧٠ بیشترین مقدار آستمپر C در دمای Voigt دمای آستمپرینگ میزان آستمپرپذیری کاهش می یابد .همچنین بر طبق مدل پذیری به دست می آید.