سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ابارشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی ،گروه مواد، دانشگاه سمنان
اسماعیل عمادالدین – استادیار گروه مواد ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

بالا بودن همزمان استحکام و انعطاف پذیری فولادهای TRIP دلیل کاربدر فراوان آنها در صنعت خودروسازی می باشد. ف.لادهای TRIP دارای ساختاری چند فازی شامل ، فریت، بینیت و آستنیت باقی مانده می باشند. آستنیت باقی مانده ماثرترین فاز در ریز ساختار فولادهای TRIP محسوب می شود. در این تحقیق تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی تولید فولادTRIP، شامل دما و زمان آستمپرینگ بر کسر حجمی آستنیت باقی مانده و همچنین استحکام و انعطاف پذیری فولادهای TRIP بررسی شده است. بدین منظور فولادی با ترکیب شیمیایی ۰٫۳۸C-1.31Si-1.27Mn بعد از آنیل بحرانی در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد ، در محدوده دمایی ۴۵۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد در زمان های مختلف آیتمپر شد. نتایج بدست امده از تست های XRD و کشش نشان می دهد که با افزایش دمای آستمپرینگ کسر حجمی آستنیت باقی مانده کاهش می یابد و با افزایش زمان ابتدا افزایش می یابد و سپس رو به کاهش می نهد همچنین ترکیب ایدآلی از مقدار و پایداری فاز آستنیت باقی مانده با عث افزایش استحکام و لنعطاف پذیری این فولادها می شود.