سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین پژوهش ویژگیهای انبار مانی برش های گوجه فرنگی تحت تاثیر دمای هوای خشک کردن مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد که میزان رطوبت و بازآبپوشی درطی خشک کردن با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد نسبت به روش آفتابی و خشک کردن با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد برش گوجه فرنگی بهتری را ایجاد می نماید از نظر ارزیابی کیفی نیز مشاهده گردید که پذیرش رنگ عطر طعم و ظاهر در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد بهتر میباشد بنابراین بهترین دما جهت تولید برش گوجه فرنگی دمای ۶۰ درجه سانتی گراد می باشد برشهای گوجه فرنگی بعد از خشک کردن درسه نوع بسته بندی سلوفان نازک سلوفان ضخیم و شیشه برای مدت سه ماه انبارمانی گردید. نتایج نشان داد که بسته بندی شیشه بهعنوان بهترین بستهب ندی جهت نگهداری برش های گوجه فرنگی می باشد.