سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا چیت سازخویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده ه
شهرام رایگان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق از آلیاژسازی مکانیکی جهت سنتز ترکیبMgNi4Y نانوساختار مورد استفاده در فرآیند جذب و دفعهیدروژن از آلیاژ های پایه منیزیم استفاده شد. پودرهای خالصY و Ni ،Mg با نسبت های استوکیومتری معین توسط آسیای گلوله ای، با سرعتrpm 250 و نسبت گلوله به پودر ۲۰:۱ تحت اتمسفر آرگون در زمان های مختلف ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۵ ساعت آسیاکاری شد. سپس در دمای ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفت تا فاز مورد نظر به طور کامل تشکیل شود. بررسی های انجام شده روی تصاویرSEM نشان داد که در ابتدای آلیاژ سازی، ذرات به یکدیگر متصل شده و آگلومره هایی با اندازه های مختلف تولید کردند. با افزایش زمان آسیاکاری تا ۱۵ ساعت، اندازه ذرات و آگلومره ها به تدریج کاهش یافته و مخلوط پودری یکنواخت تر شد هاست ولی پس از این ساعت آگلومر ههای درشت تر حاصل شده است