سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرطاهر سیدبیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مواد-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای ریخته گری ( کسر جامد اولیه ) دوغاب های نیمه جامد تهیه شده به روش SSR از آلیاژ A356 بر ساختار و دانسیته قطعات ریختگی بررسی شد. به این منظور در هر آزمایش مقدار مناسبی از آلیاژ تا حدود C 50 بالای دمای لیکوئیدوس حرارت داده شده و سپس تا دمایی حدود C 10 بالای لیکوئیدوس سرد می شد. در این هنگام یک میله سرد مسی چرخان وارد مذاب گشته، مذاب را به مدت ۵ ثانیه هم زده و خارج می گشت. سپس دوغاب نیمه جامد حاصله تا کسر جامد مورد نظر سرد شده و به درون یک قالب ریخته گری کوبشی ریخته شده و تحت فشارحدود MPa 10 منجمد می شد. نتایج بدست آمده نشان داد که (۱) با افزایش کسر جامد اولیه قبل از ریخته گری میزان کرویت ذرات جامد اولیه در نمونه های ریخته شده افزایش می یابد، (۲) درصد ذرات جامد در کف قطعات بیشتر از بقیه قسمت ها است که ناشی از جدایش مذاب با اعمال فشار بر دوغاب های نیمه جامد است، به نظر می رسد بتوان با افزایش سرعت حرکت سمبه این عیب را کاهش داد، (۳) دانسیته نمونه های ریخته شده در حالت نیمه جامد بیشتر از نمونه ریخته شده در حالت مذاب است