سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرهادی سیداصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهرا
علی خسروشاهی – دکتری نساجی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ت

چکیده:

در این پژوهش تاثیردمای ذوب ریسی و فرآیندهای کشش و تکسچره کردن، بر رنگ پذیری نخ یکسره پلی پروپیلن مورد بررسی قرارگرفته است. پلی پروپیلن به دلیل آنکه فاقد گروههای جاذب بوده و از ساختاری فشرده و بلوری برخوردار است قادر به جذب مواد رنگزای متداول در صنعت نساجی نیست. البته نواحی بی شکل هم بطور کامل در دسترس مواد رنگزا نبوده، تنها وقتی که اجز اء زنجیر در این نواحی تحرک داشته باشند، فضای آزادی که برداشت ماده رنگزا را امکان پذیر می سازد ایجاد می گردد . کاهش تبلور، استفاده از افزودنیهای مختلف برای بازتر نمودن ساختمان داخلی لیف، افزایش اندازه بلورها و در نتیجه تحرک بیشتر زنجیرهای مولکولی، از جمله مکانیزم های پیشنهادی برای بهبود رنگ پذیری پلی پروپیلن است.