سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
احسان شکاریان –
سیدمحمود موسوی –
حسن زارع علی آبادی –

چکیده:

غشاهای پلیمری پلی اکریلونیتریل PAN با اندازه حفرات کوچک به روش جدایی فاز و با استفاده از N- متیل -۲- پیرولیدون NMP به عنوان حلال درحمام انعقاد آب مقطر با دو دمای ۰و۲۵ درجه سانتی گراد تهیه شدند تاثیر حمام انعقاد برساختار و خصوصیات غشاهای پلی اکریلونیتریل با تصاویر حاصل از AFM SEM و آنالیز زاویه تماس بررسی گردید نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای حمام انعقاد تراکم ساختار مقطع غشاها کمتر شده و اندازه نانوحفرات درسطح فوقانی غشا افزایش می یابند.