سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید پرنیان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و
سید حسین سیدین – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صالحی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا افشارمقدم – فارغ التحصیل دکترای دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنع

چکیده:

سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۳LCاز جمله سوپرآلیاژهایی است که به دلیل خواص منحصر به فرد خزشی و استحکام شکست دمای بالا برای تولید پره های توربین مورد استفاده قرار میگیرد. پره های توربین مورد نیاز از این آلیاژ به روش ریخته گری تولید می شوند. پدیده ترک گرم از جمله عیوبی است که در طی ریخته گری این آلیاژ بروز کرده که باعث ایجاد عیوب جدی و بعضاً غیرقابل جبران خواهد شد. این تحقیق با هدف بررسی دمای بارریزی و سرعت سرد شدن بر بروز ترک گرم در حین انجماد سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۳LC تعریف واجرا شده است. در این راستا شمش آلیاژ اینکونل ۷۱۳LC در کوره القایی تحت خلاء ذوب و در قالب های سرامیکی تهیه شده بر اساس مدل استاندارد حساس به ترک گرم از دماهای مختلف بارریزی ریخته گری گردید. همچنین به منظور بررسی سرعت سرد شدن، قالب سرامیکی در آزبست پیچیده شد و با نمونه سرد شده در هوا و کوره مقایسه شد. بر مبنای مطالعه میکروسکوپی ساختار و سطح شکست قطعات ریخته گری شده در شرایط مختلف پس از انجماد به ویژه در محدوده تر کهای ایجاد شده، میزان حساسیت به ترک گرم و عوامل موثر بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که با کاهش دمای بارریزی و افزایش سرعت سرد شدن، عیب ترک گرم کاهش می یابد.