سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش احمدی – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
فخرالسادات حسینی – استادیارگروه مهندسی شیمی مواد غذایی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا گنجبخش – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

ماست پروبیوتیک یکی از غذاهای رایج کاربردی در صنعت لبنیات می باشد در این تحقیق تاثیردمای انکوباسیون و زمان نگهداری یخچالی برروی سینرسیس ، WHC ، اسیدیته ، ارزیابی حسی و شمارش باکتریهای پروبیوتیک انجام گردید و دمای مناسب انکوباسیون برای تولید ماست پروبیوتیک به دست آمد.