سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – مهندسی مواد -پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدر نژاد – استاد -مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش نانو ساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم بر روی لایه کوارتز به روش سل-ژل ایجاد شدند و تاثیر دمای آنیل بر خصوصیات ساختاری و نوردی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس مضخص ساخت که جوانه زنی کریستال های فاز آناتاز د ردمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد شروع شده و با افزایش دما رشد یافته و در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد به فاز روتیل تبدیل می شوند. اندازه کریستالیت های اولیه فازهای آناتاز و روتیل به ترتیب برابر ۳/۲ و ۱۵/۳nm است. بررسی خصوصیات سطحی پوشش ها توسط جذب گاز نیتروژن نشان می دهد که افزایش دمای آنیل از ۴۰۰ به ۷۰۰ درجه سانتیگراد موجب کاهش مساحت سطح ویژه پوشش ها از ۱۶۳/۴۳ به ۷۹/۲۳m2/g شده در حالی که میانگین قطر حفرات از ۵/۰۵ به ۹/۲۰nm افزایش یافته است .مقایسه طیف های عبور حاصل از طیف سنجی پوشش ها در محدوده نور مرئی و فرابنفش مشخص می سازد که با افزایش دمای آنیل میزان عبور پوشش ها در محدود نور مرئی کاهش پیدا کرده و لبه جذب آنها به سمت طول موج های بزرگ تر جابجا شده به طوری که گاف انرژی آنها از ۳/۶۱eV در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد به ۳/۲۵eV در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد کاهش یافته است.