سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه صادقی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آب درهنگام عبور از سرریزها یا مجاری تحتانی سدها دارای سرعتبالایی می باشد در چنین شرایطی انرژی جنبشی زیادی را به همراه خواهد داشت به منظور استهلاک کردن این انرژی مخرب می بایستی از سازه های مستهلک کننده انرژی بهره برد دریک سیستم پرش اسکی انرژی بالای جریان درمراحل گوناگون مستهلک می شود یکی از راه های افزایش راندمان استهلاک انرژی دراین سازه استفاده از دفلکتور می باشددفلکتور سازه گوه شکلی است که با ایجادانحراف در جریان موجب تغییر مسیر قسمتی از جریان می شود تحقیق حاضر با استفاده از دفلکتور جریان عبوری درباکت انتهای سرریز اوجی به دو جریان تقسیم شد و برخورد این دو جریان با یکدیگر باعث افزایش میزان استهلاک انرژی در سازه فلیپ باکت درزاویه مشخص شده است.