سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده آزاده فرهنگ جو – اداره راه و ترابری کل استان مازندران ، کارشناس ارشد فضای سبز، دانشجوی پ
عباسعلی دهپوری جویباری – دکتری زیست شناسی،معاون پ‍ژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
شادی کیابی – دکتری زیست شناسی(تکوین)،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سیده الهام فرهنگ جو – دانشجوی دکتری زیست شناسی

چکیده:

صبر زرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پرتو گاما از پرتوهای یونیزه کننده الکترومغناطیسی است که بنا بر تئوری هدف بر ماده ژنتیکی اصابت کرده وسبب موتاسیون ژنی یا تغیییرات کروموزومی می‌شود.گیاهان از مکانیسم‌های متعددی برای پاسخ به تنش استفاده می کنند.در این تحقیق، تاثیرات اشعه گاما بر تغییرات عوامل فیزیولوژیکی بافت آلوئه ورا تحت شرایط درون شیشه ای مورد مطالعه قرار گرفت.۱۶ریزنمونه ۴۵ روزه در محیط MS پایه به صورت تصادفی انتخاب و تحت تاثیر اشعه گاما با دزهای ۳۰ و ۵۰ و۷۵ و۱۰۰ گری قرار گرفتند و پس از گذشت سه هفته محتوی قند محلول، پروتئین و پرولین با افزایش دز اشعه گاما افزایش پیدا کرد ولی میزان قند نامحلول کاهش نشان داد.