سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباسعلی دهپوری جویباری – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
شادی کیابی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سیده آزاده فرهنگجو –

چکیده:

صبرزردAloe barbadensis Mill ازجمله گیاهان دارویی است که کشت و تکثیر آن درسالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته است پرتوگاما از پرتوهای یونیزه کننده الکترومغناطیسی است که بنابرتئوری هدف برماده ژنتیکی اصابت کرده و سبب موتاسیون ژنی یا تغییرات کروموزومی می شود گیاهان ازمکانیسم های متعددی برای پاسخ به تنش استفاده می کنند دراین تحقیق تاثیرات اشعهگاما برتغییرات عوامل فیزیولوژیکی بافت آلوئهورا تحت شرایط درون شیشه ای مورد مطالعه قرارگرفت ۱۶ریزنمونه ۴۵ روزه درمحیط MS پایه بصورت تصادفی انتخاب و تحت تاثیر اشعه گاما با دزهای ۳۰و۵۰و۷۵و۱۰۰ گری قرارگرفتند و پس ازگذشت سه هفته محتوی قندمحلول پروتئین و پرولین با افزایش دز اشعه گاما افزایش پیدا کرد ولی میزان قند نامحلول کاهش نشان داد.