سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی حق طلب – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر
محسن تدین – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا
داریوش دریایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر

چکیده:

بررسی تاثیر درصد شکستگی سنگ دانه های ریز و درشت بر روی عیار سیمان مصرفی همواره مورد توجه طراحان و مصرف کنندگان بتن بوده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه های بتن را هزینه سیمان تشکیل م یدهد شناخت اثرات شکستگی سنگدان هها می تواند منجر به طرحی اقتصادی گردد. در مقاله حاضر سعی شده است با کمک روش ملی طرح مخلوط بتن تاثیرات شکستگی سنگدانه های ریز و درشت بر روی عیار سیمان مصرفی بررسی گردد. برای این منظور حداکثر اندازه دانه ها ۳۸و۲۵و۱۹ میلیمتر مقاومت فشاری بتن ۲۰، ۳۰و۴۰ MPa بافت دانه بندی n 0/55و ۰/۴۵ و ۰/۳۵ دراسلامپ ۱۰۰ میلیمتر و سیمان تیپ یک با مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان استاندارد ۴۲۵ انتخاب و با تغییر در درصد شکستگی ماسه و شن بیش از ۴۰۵ طرح بررسی که نهایتاً نتایج ۳۶۰ طرح قابل اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهدافزایش درصد شکستگی ماسه و شن به ترتیب باعث افزایش و کاهش سیمان مصرفی می گردد. در حالیکه فارغ از جهت اثر هر کدام شکستگی ماسه در این امر موثرتر است. بطوریکه شکستگی ماسه می تواند حداکثر تا ۱۴ درصد عیار سیمان مصرفی را افزایش دهد در حالیکه در خصوص شن این مقدار حداکثر به ۶ درصد خواهد رسید. ریزتر شدن بافت دانه بندی و افزایش مقاومت مشخصه تاثیر شکستگی بر روی عیار سیمان مصرفی را در هر دو مورد مصالح ریز و درشت افزایش می دهد