سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم یونس فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدعلی روشن ضمیر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

خاکهای مارنی از جمله خاکهای مساله دار هستند کهدر حالت خشک دارای خصوصیات مناسبی از نظر ظرفیت باربری و مقاومت می باشند اما این خصوصیات در تماس با آب به شدت افت پیدا می کنند و خاک دچار تورم گشته و ظرفیت باربری و مقاومت ان کاهش می یابد دراین تحقیق پتانسیل ماده شیمیایی اهک برای تثبیت و اصلاح خاک مارن در شرایط ذوب و انجماد FREEZE-THAW مورد بررسی قرارگرفته است نتایج به دست امده نشان میدهد که افزودن درصدهای مختلف اهک باعث افزایش CBR نمونه های مارن عمل اورده شده تحت دمای ۵۰ درجه سانت یگراد می شود نتایج ازمایشهای ذوب و انجماد نیز نشان دادکه نمونه های مارن بدون مواد افزودنی و تثبیت شده با ۲ درصد اهک پس از اشباع شدن وارفته و متلاشی شدند و قابلیت انجام ازمایش برروی انها وجود نداشت مقاومت CBR نمونه های تثبیت شده با ۴، ۶و۸ درصد اهک نیز با انجام سیکلهای ذوب وانجماد کاهش پیدا می کند و لی با افزایش درصداهک میزان کاهش تقلیل می یابد.