سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ارجمند – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

بهبود مقاومت ناشی از فراهم نمودن لایه های نازک ماسه دردو طرف ژئوگرید تکنیک ساندویچی درداخل خاک رس دراین مقاله مطالعه شده است کمبود مقاومت اصطکاک کافی بین خاک رس و المانهای مسلح کننده با استفاده از یک لایه نازک ماسه که صفحه ژئوگرید را دربرگرفته جبران می شود دراین روش نیروی کششی تولید شده در ژئوگرید بوسیله دانه های ماسه به خاک رس انتقال یافته و درنتیجه پارامترهای مقاومتی خاک رس مسلح بهبود می یابند آزمایشهای برش مستقیم مقیاس بزرگ ۳۰۰×۳۰۰×۲۰۰mm برای بررسی تاثیر دانه بندی ماسه در بهبود پارامترهای مقاومتی خاک رس مسلح درروش تکنیک ساندویچی انجام شده است نتایج بدست آمده از آزمایشها به خوبی نشان میدهند که فراهم نمودن یک لایه نازک ماسه با مقاومت بالا با دانه بندی پیوسته دردو طرف مسلح کننده موثر دربهبود مقاومت و رفتار تغییر شکل خاک رس مسلح می گردد.