سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده عمران و معماری
وحید رحیمی – کارشناس عمران رئیسهیئت مدیره شرکت نانوپودر پویا پارک علم و فناوری است
بهروز حسنی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده عمران و معماری

چکیده:

بررسی دانه بندی و نوع سنگدانه های مصرفی در بتن سبک لیکا و تاثیر آن بر مقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا موضوع این مقاله است براین اساس به منظور تعیین میزان تاثیر نوع سنگدانه ها برمقاومت فشاری بتن سبک نمونه هایی با میزان مشخص سنگدانه های سبک لیکا که درصدی از آن با ماسه در حدود اندازه ۴/۷۵-۰mm جایگزین شده است ساخته شدند. در مجموع و با یک روش سیستماتیک ۱۶ طرح اختلاط با مقادیر مختلف سیمان درمحدوده ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شد به منظور انجام ازمایش مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای ۱۵۰×۳۰۰mm ساخته شده و در سنین ۷ ، ۲۸ و ۹۰ روز مورد ازمایش قرارگرفتند نتایج نشان داد که با بکارگیری این محدوده دانه بندی مقاومت های فشاری بسیار مناسبی بدست می اید که در حدود بتن سبک با مقاومت بالا می باشد.