سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رها زارعی – دانشگاه شیراز
غلامحسین زمانی – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

شیرنقش شگرفی در سلامت جامعه ایفا می کند و مصرف آن به تمامی رده های سنی پیشنهاد می گردد اما به همان میزان که شیر غنی از ترکیبات مههم است به همان نسبت نیز درمقابل فسادحساس بوده و درصورتی که درشرایط نامناسب قرارگیرد خیلی زود به میکروب آلوده می گردد همچنین با توجه به گزارشهای ارایه شده توسط محققین مختلف درایران مشخص شده است که وضعیت میکروبی شیرخام تولیدی درایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست لذا با توجه به بالا بودن بار میکروبی شیرهای تولیدی و اثرات زیان بار آن این پژوهش درجهت یافتن راه کارهایی مناسب جهت بهبود بهداشت شیر تولیدی گاوداران اجرا گرددیه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی همبستگی صورت گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گاوداران صنعتی شهرستان شیراز و مرودشت م یباشند که درسال ۱۳۹۰ -۱۳۹۱ مشغول به فعالیت گاوداری بوده و شیرتولیدی واحد گاوداری خود را به کارخانه شیرپاستوریزه پگاه فارس تحویل میدهند دراین پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده گردید یافته ها نشان دادند که میانگین بار میکروبی شیر تولیدی نمونه مورد نظر درحد مناسبی قرار ندارد اما افرادی که درکلاسهای آموزشی بهبود کیفیت شیر شرکت کرده اند توانسته اند بار میکروبی شیرواحد تولیدی را کنترل نمایند و حتی به کمتر از ۲۵۰۰۰ CFU/ML هم برسانند.