سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود اکبری – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی احمدی پور – سازمان آموزش پرورش مازندران
جواد محمدی – دانشگاه پیام نورمحمودآباد
ساره لطفی قادی کلائی –

چکیده:

به دلیل تحولات سریع درابعاد مختلف اقتصادی صنعتی و فرهنگی درچنددهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانش محور احتیاج به یک زمینه مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس می شود از این رو پردااختن به مقوله کارافرینی و تبیین نقشی که دانشگاه ها و مراکز اموزش کارافرینی دراین زمینه دارند با توجه به سندچشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران که درآن جامعه باید برخوردار ازدانشی پیشرفته درزمینه تولید علم وفناوری و رشد پرشتاب اقتصادی باشد ضروری به نظر می رسد دراین مقاله ضمن پرداختن به مفهوم کارافرینی و دانشگاه کارافرین به این مهم پرداخته شده که دانشگاه از طریق اموزش فرهنگ و علم آموزی میتواند درتربیت کارافرینان نقش مهمی بازی نماید همچنین طرح توسعه کارافرین یدردانشگاه ها مدل راهبردی کارافرینی دانشگاه رباطه بین تحصیلات و کارافرینی نقش فرهنگی دانشگاه درتوصعه کارافرینی باتوجه به سندچشم انداز و دیدگاه سیستمی دانشگاه و اموزش عالی و پیوستار نقش آفرینی دانشگاه درفرایند توسعه کارافرینی بررسی میشود.