سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله سمنانی رهبر – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا محدث مجتهدی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی
بهاره کلانتری – کارشناس ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر خیساندن نخ تغذیه، پیش از ناحیه تکسچرایزینگ بر روی برخی خواص فیزیکی نخ تکسچره شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور خیس کردن نخ تغذیه پیش از ورود به ناحیه تکسچرایزینگ، حمام آبی در یک ماشین تکسچرایزینگ تاب مجازی آزمایشگاهی قرار داده شد. نخهای پلی آمید ۶ در سرعتهای سه تاب متفاوت شامل۲۱۶۵، ۲۵۵۹ و ۲۹۵۴ تاب بر متر و سرعتهای۵۱، ۸۵ و۱۱۹ متر بر دقیقه با عبور از حمام آب و بدون عبور از آن تکسچره شدند. نتایج نشان می دهد که مقادیر خواص کششی و موجی نخهای تکسچره شده در حالت تر پایینتر از نخهای تکسچره شده معمولی است، اما هنوز در حد قابل قبولی قرار دارد. تر کردن نخ تغذیه، پایداری فرآیند اعمال تاب و باز کردن آنرا در تکسچرایزینگ تاب مجازی تغییر می دهد بطوریکه بنظر می رسد مقداری از تاب در نخ تکسچره شده نهایی باقی می ماند و باز نمی شود. این تاب باقیمانده ظاهری غیر حجیم به نخهای تکسچره شده می بخشد.