سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلستان سلیم بیگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی گروه مهندسی ساختارهای
کمیل نصوری –
احمد موسوی شوشتری –
رضا محمدعلی مالک –

چکیده:

الکتروریسی به عنوان یک فرایندبرای تولید الیافی با قطری درمحدوده زیرمیکرون تا نانومتر به وسیله اعمال ولتاژ بالا به محلول پلیمری شناخته می شود عوامل مهم تاثیر گذار برساختار نانوالیاف پلیمری درالکتروریسی شامل ساختار پلیمر خواص محلول پلیمری عوامل فرایندی و شرایط محیطی می باشند درکار حاضر به الکتروریسی محلول پلی وینیل الکل pva برای تولید نانوالیاف یکنواخت و بدون دانه تسبیحی توجه شده و از این روی تاثیرات خواص محلول پلیمری شامل غلظت محلول پلیمری و عدد بری برروی قابلیت الکتروریسی محلولهای PVA مورد بررسی قرارگرفته است ساختار الیاف تولیدی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مشاهده گردید برای غلظت های پلیمری پایین ۲ > Be فقط دانه تسبیحی شکل گرفت محلولهای پلیمری شبه رقیق۵ / ۳ > Be > 2 نانوالیاف شاخهایی را تولید نمودند.