سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه آقاجانی کوپایی – دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد حق پناهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله پارامترهای بیم معادل نانولوله کربن تک جداره برای دو مدل استوانه توپر و توخالی با استفاده از ضخامت نانولوله بر مبنای پتانسیل مورس، به دست آمدند. قطر و مدول الاستیک بیممعادل با نانولوله مقایسه شد؛ همچنین مقایسه نتایج با کارهای دیگران نشان داد که اگرچه مدل استوانه ی توخالی مدل بهتری برای توصیف خواص نانولوله می باشد اما ضخامت نانولوله (قطر پیوند کربن – کربن) تاثیر بسزایی در خواص نهایی بیم معادل دارند. نشان داده شد که با % ۱۲ کاهش ضخامت جداره ، حاصلضرب ضخامت در مدول الاستیسیته % ۱۰ افزایش می یابد