سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ضیائی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی –

چکیده:

در سراسر جهان، یکپارچگی منابع تولید برق بادی وشبکه الکتریکی، به علت مزایای این منبع تجدیدپذیر، با سرعت در حال توسعه است. از طرفی، توربینهای بادی سرعت متغیر به دلیل کیفیت توان بهتر در حال جایگزینیبه جای توربین های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف دیگر ژنراتورهایDFIG به دلیل توانایی کنترل توان راکتیو، موارد استفاده بالاتری پیدا کردهاند. وجود خازن سری در خط انتقال به منظور افزایش توان انتقالی، زمینه را برای تحریک سایر مدهای سیستم فراهم میکند. تاکنون مطالعات گسترده ای در زمینه تداخل خط انتقال جبران شده با خازن سری با مدهای پیچشی توربین -ژنراتورانجام شده است ، با این وجود قدمی جدی در زمینهتداخل خط مذکور با کنترل کنند ههای ژنراتورDFIG برداشته نشده است.