سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد چابهار
مهدی شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
علیرضا بخشی زاده – کارشناس مدیریت

چکیده:

اصطلاح خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اشاره دارد مقوله سرمایه گذاری دربنادریک مقوله بسیار پرهزینه ای است که متاسفانه درایران بخش خصوصی رشد یافته ای که بتواند بطور کامل این وظیفه را انجام دهد وجود نارد به همین دلیل هم اکنون درحال طی مراحل انتقال هستیم دراین مقاله سعی شده تا درخصوص مقوله خصوصی سازی و تاثیر آن بربندرچابهار مطالبی ارایه شود درمرحله نخست تعاریف مختلفی از خصوصی سازی بیان شده و درادامه به مواردی همچون اهداف خصوصی سازی تاثیر آن بربنادر و خصوصی سازی دربندرچابهار پرداخته شده است درادامه به بنادر و نقش آن ها و معرفی بندرچابهار نظری اجمالی افکنده ایم قابل ذکر است که بحث خصوصی سازی دربندرچابهار درابتدای مسیرپرنشیب و فراز خود می باشد و شناخت موانع چالشها و راهکارهای عملی خصوصی سازی برای این بندراقیانوسی و استراتژیک ایران چابهار اجتناب ناپذیر است.