سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
نظر رضایی راد – کارشناس اداره کل منابع طبیعی
علی اکبر داودی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کشور ما ایران بدلیل وجود سازندهای تبخیری و تخریبی و وجود املاح فراوان و عدم تکامل کافی خاک همواره در معرض خطر بیابان زایی قرار داشته است حوزه آبخیز کویر میقان نیز تحت تاثیر چنین خصوصیات زمین شناسی و خاکشناسی قرار دارد که موجب روند بیابان زایی در این حوضه شده است در پی این شرایط جمعی از اساتید و محققین کشور جهت کمی سازی معیارها و شاخصهای تاثیر گذار برروند بیابان زایی با توجه به زیست بوم های طبیعی و شرایط اجتماعی ا قتصادی و فرهنگی کشور اقدام به تدوین مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی IMDPA نمودند تحقیق حاضر به منظور بررسی پتانسیل بیابان زایی در سطحی بالغ بر ۱۱/۵ هزار هکتار از حوضه آبخیز کویر میقان اراک با تکیه بر معیار خاک و شاخصهای این معیار از بین ۹ معیار مدل IMDPA صورت گرفت نتایج این تحقیق نشان داد منطقه مورد مطالعه براساس معیار خاک تحت دو کلاس متوسط و شدید قرار دارد که سهم کلاس متوسط ۹۶ درصد و سهم کلاس شدید ۱/۷۴ درصد می باشد.