سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم پیمانی – کارشناسی ارشد
امیرمظفر امینی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
جلیل رضوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی –

چکیده:

استان اصفهان با متوسط میزان بارندگی سالانه ۱۱۶/۹ میلیمتر جز مناطق معتدل خشک ناحیه مرکزی ایران محسوب میشود از انجا که سیستم عمده آبیاری دراین استان غرقابی است بروز خشکسالی های اخیر و قطع آب زاینده رود سطح زیرکشت را به شدت کاسته صنایع فرادست و فرودست کشاورزی نیز به طبع آن متاثر شده اند نوشتارحاضر بخشی از یک پژوهش کاربردی پیمایشی است که عوامل موثر بربهره وری بنگاه های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی را مورد ارزیاب قرار داده است جامعه آماری پژوهش مدیران عامل بنگاه های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزان بهره مند از خدمات آنها هستند اطلاعات میدانی ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های محقق ساخته با الفای کرونباخ بالا بدست امد با تمام شماری از ۵۰ بنگاهی که مدیریت جهاد کشاورزی استان فعال اعلام نموده بود مشخص شد درپاییز سال ۱۳۸۸تنها ۱۵ بنگاه با بیش از سه سال سابقه تاسیس فعال باقی مانده اند از ۱۱۶ نفر کشاورزان بهره مند از خدمات آنها به صورت تصادفی و به نسبت جمعیت تحت پوشش هربنگاه مصاحبه شد.نتایج نشان میدهد کارایی این بنگاه ها بطور میانگین ۲/۴۲ است÷