سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم اسد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حسین سلطانی جیقه – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان گروه عمران

چکیده:

دفع لاستیکهای فرسوده و ضایعاتی همواره یک چالش بزرگ پیش روی کارشناسان محیط زیست ومدیریت پسمانددردهه های اخیر بوده است اخیرا استفاده از خرده لاستیک ضایعاتی و تاثیر آن دربهبود رفتار خاکهای رسی مورد توجه محققین بوده است دراین مطالعه برخی خواص ژئوتکنیکی خاکهای رسی مخلوط با خرده لاستیک بازیافتی حاصل از لاستیکهای ضایعاتی مورد بررسی قرارمیگیرد بدینمنظور برروی نمونه های مختلف خاک رس حا وی مقادیر وزنی ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ درصد خرده لاستیک آزمایشهای تراکم تحکیم ادئومتری و انقبال انجام شده است نتایج حاصل از این ازمایشها نشان میدهد که دراثر افزودن خرده لاستیک تورم ازاد و فشار تورمی خاکهای رسی بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد همچنین نتایج آزمایش های انقباض نشان میدهد که به موازات افزایش درصد خرده لاستیک کرنش حجمی انقباضی نمونه ها نیز کاهش می یابد. درحالت کلی صرف نظر از اندازه خرده لاستیک بیشترین میزان کاهش درپتانسیل تورم و انقباض درنمونه های حاوی ۳۰ درصد خرده لاستیک مشاهده گردید.