سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین حمزه یی طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایرا
نادر شریعتمداری – استاد راهنما، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد نایبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در حال حاضر تحقیقات زیادی بر روی زباله های جامد شهری انجام می شود. اخیرا برای مقاصد زیست محیطی و اقتصادی این زباله ها را به طرق مختلفی مدیریت کرده تا به مرحله ی دفن در مراکز دفن برسند. جداسازی ، تفکیک، بازیابی،سوزاندن از جمله پروسه هایی می باشد که بر روی این زباله ها صورت می گیرد. یکی از روش های جدید و متنوع برای آماده سازی زباله جهت دفن در مراکز دفن روش جداسازی مکانیکی و بیولوژیکی(mechanical & biological treatment(MBT)) می باشد. با توجه به اینکه در مراکز دفن، لایه های پوششی و جداره های نفوذ ناپذیر اغلب از مصالح رسی استفاده می شود؛ بنابر این تاثیر میزان رس بر مقاومت ایستایی و برشی این گونه زباله ها در مراکز دفن قابل بررسی می باشد. با مقایسه درصد های مختلف رس بر روی زباله های جامد شهری که به روشMBT تفکیک و دفن شده می توان ارزیابی مناسبی از میزان درصد رس اضافه شده به زباله ها را برای نایل شدن به بالا ترین مقاومت و کمترین هزینه داشت.