سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پاشاباوندپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مرکز هرسین.
بیژن رضایی –

چکیده:

خاک های متورم شونده به دلیل قابلیت تغییر حجم فوق العاده ناشی از نوسانات فصلی رطوبت به عنوان پدیده ای زیان بخش در مهندسی ژئوتکنیکبه شمار می روند. با این منظر بهبود مشکلات زیادی از قبیل مقاومتپایین، خاصیت پلاستیسته بالا، مشکلات تراکمی و پتانسیل تورمبالا در این خاکها می تواند با به کارگیری تکنیکهای مختلفی از قبیل تثبیتخاکو به کارگیری تقویت کننده ها انجام گیرد. در این مقاله از خاکستر ذغال سنگبه عنوان گزینه ای جدید و اقتصادی جهت بهبود خواصتورمی، تراکمی و خمیری خاک های متورم شونده استفاده شده استو نتایجحاصل، بیانگر تاثیر فوق العاده این ماده در رفع مشکلاتخاکهای متورم شونده می باشد