سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود طالاری – کارشناس ارشد شیمی نساجی
رامین خواجوی – دکتری شیمی نساجی
محمداسماعیل یزدانشناس – دکتری شیمی نساجی

چکیده:

حلال ها از مهمترین مواد به کارگرفته شده درفرایند لکه بری منسوجات درخشک شویی ها و همچنین مصارف خانگی است و لکه چاه سیاه نیز ازرایجترین لکه های موجود برروی منسوجات خانگی به حساب می آید دراین تحقیق هدف لکه بری چای سیاه از روی منسوجات خانگی با بهره یگری از حلالهای مختلف قطبی و غیرقطبی و بررسی میزان تاثیر هریک برفرایند لکه بری می ب اشد ارزیابی تاثیر حلال ها توسط اسپکتروفتومتری انعکاسی درمحدوده طول موج های ۳۶۰تا۷۰۰ نانومتر انجام پذیرفت نتایج حاصل از اسپکتروفتومتری نشان داد که با توجه به حلالهای قطبی نسبت به نوع غیرقطبی نتایج بهتری به همراه دارد همچنین مشخص گردید نمونه های لکه بری شده با حلال های قطبی که دارای گشتاور دوقطبی دانسیته و ثابت دی الکتریک بالاتری بودند عملکرد بهتری را به همراه داشتند.