سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسین الیاسی –
کامران نظری –
مصطفی امامی –

چکیده:

قرار دادهای انتقال فناوری دراکثرنظامهای حقوقی تحت نظارت و کنترل مقررات حقوق رقابت میباشند نیاز شدید به فناوری ازیک طرف و انحصاری بودن آن ازطرف دیگر دارنده فناوری را دروضعیت بهتری قرارمیدهد که ممکن است ازا ین وضعیت سوء استفاده کرده و شروط و محدودیت های گسترده را به طرف مقابل تحمیل نماید این شروط و محدودیت ها بعضی اوقات نه تنها طرف مقابل را دروضعیت نامساعد قرارمیدهد بلکه با مسدود کردن راه ورود دیگر رقبا به بازار یا کنار زدن رقبای موجود یا با دردست گرفتن قیمت ها وتولید ها موجب میشوند رقابت آزاد دستخوش اختلال گردد بنابرانی قرار دادهایی با موضوع فناوری نظیر قراردادهای لیسانس بیشتر موجب نقض مقررات حقوق رقابت خواهند شد میان قراردادهای حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت تعارض ذاتی وجود دارد درحالیکه قراردادهای حقوق مالکیت فکری با درج حق انحصار موقتی به دنبال امتیازی برای دارنده حق مالک است که باتلاش خلاق خود چیزی را خلق کرده است و هدف حقوق رقابت ایجاد رقابت بیشتر دربازار برای ایجاد منابع بیشتر برای مصر فکننده و جامعه است