سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام پیروی نسب – کارشناس حفاری و بتن پروژه سد و نیروگاه سردشت
محمد رستمی – مدیر پروژه سد و نیروگاه سردشت
حسن وحیدی – مدیر اجرایی حفاری های زیرزمینی پروژه سد ونیروگاه سردشت
امید سعیدی – کارشناس دفتر فنی حفاری پروژه سد و نیروگاه سردشت

چکیده:

اگرچه درصورت مهیا بودن دستگاه ها و ماشین الات ویژه حفاری تونل دریک مرحله با درنظر گرفتن سیکل کاری کمتر و همچنین برای رسیدن به توزیع یکنواخت تنش ثانویه توجیه پیدا می کند اما در توده سنگی با شرایط کیفی ضعیف به احتمال زیاد حفاری تونل با مقطع تمام شده علاوه براینکه با صعوبتهای اجرایی نظیر نیاز به نصب سیستم نگهداری چندبرابر قویتر همراه است شرایط پایداری تونل را نیز در زمان اجرا با مخاطره مواجه خواهد ساخت این ناپایداری به سبب توزیع غیریکنواخت تنش ها و ایجاد زون پلاستیک گسترده و نیزجابجایی های محوری زیاد در محیط اطراف تونل بوجود می آید. دراین تحقیق رفتار توده سنگ دربرگیرنده تونلی با شرایط مشابه فوق با روشهای اجرایی مختلف نظیر حفاری در یک و دو مرحله با انجام مدلسازی عددی با نرم افزار UDEC مورد تحلیل قرارگرفت و با هدف رسیدن به ضریب ایمنی منطقی سیستم نگهداری مناسب برای روشهای مختلف حفاری پیشنهاد گردید.