سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم اعرابی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، شناسایی و انتخاب مواد ،دانشکده فن
مهران جابرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، شناسایی و انتخاب مواد ،دانشکده فن
مرتضی شمعانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش اثر حرارت ورودی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن داکتیل رویه کاری شده با سوپر آلیاژ پایه کبالت (استلایت ۶) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از عملیات جوشکاری قوسی تنگستن-گاز (GTAW) با حرارت ورودی مختلف برای ایجاد روکش هایی از این آلیاژ بر روی چدن داکتیل استفاده شد. ریز ساختار ، میکروسختی و رفتار سایشی روکش ها توسط میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبسی، پراش پرتو ایکس، ریز سختی ویکرز و آزمون سایش پین روی پلیت بررسی شدند. نتایج نشان داد با کاهش حرارت ورودی ریز ساختار روکش متشکل از کاربیدهای غنی از کروم د رمحلول جامد غنی از کبالت با ساختا ردندریتی ظریف تر می شود. یافته ای پژوهشی نشان داد با افزایش حرارت ورودی سختی و مقاومت سایشی روکش ها کاهش می یابد.