سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا امیرخانی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق از فرایند جوشکاری تیگ پالسی با جریان متناوب (AC) برای اتصال ورق های آلیاژ منیزیم AZ31 استفاده شد و تاثیر حرارت ورودی به قطعه کار بر کیفیت اتصالات از نظر ریزساختاری و خواص مکانیکی (همچون ریزسختی و استحکام کششی نهایی) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور حرارت ورودی از مقدار ۸۰/۲ تا ۱۵۷J/mm افزایش داده شده و همزمان با استفاده از دستگاه کالریمتری تر اندازه گیری شد. مطالعه ریزساختاری نشان داد که با نزدیک شدن به ناحیه ذوب، دانه ها در فلز پایه به تدریج به دانه های هم محور تغییر شکل داده و در مرکز جوش دانه های ریز و هم محور به همراه تعداد زیادی ذرات رسوبی ترد β-Mg17Al12 تشکیل شدند. با افزایش حرارت ورودی به قطعه ک ار، دانه ها در دو منطقه ذوب و فلز پایه نزدیک مرز جوش درشت شد. همچنین، افزایش حرارت ورودی منجر به کاهش فازهای بهم پیوسته β-Mg17Al12 و افزایش فاز درون دانه ای و پراکنده β-Mg17Al12 در هر دو منطقه ذوب شد. علاوه بر آن، استحکام کششی نهایی (UTS) در مقطع اتصال با افزایش حرارت ورودی ابتدا افزایش یافته، اما افزایش بیش از حد آن سببکاهشاستحکام کششی نهایی و همچنین ریزسختی مقطع اتصال جوش شد.