سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، د
محمدرضا نیکودل – استادیار ،گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت

چکیده:

خاکهای شور، خاکهایی با خصوصیات متغیر میباشند که مشکلات زیادی را در پروژههای مهندسی و ژئوتکنیکی بوجود میآورند. ازجمله خصوصیات نامطلوب این خاکها میتوان به قابلیت تراکم پذیری بالا، میزان باربری پایین و خاصیت تورم این خاکها اشاره کرد. چون خاکهای شور در بخشهای وسیعی از ایران پراکنده شده است و صرف نظر کردن از ساخت ساز بر روی این خاکها در بعضی موارد غیر ممکن است، در این مقاله به بررسی تاثر نمک بر خصوصیات تغییر شکل پذیری این خاک ها پرداخته شده است. نمونه های مورد نیاز از دشت گرمسار برداشت شده است و نتایج آزمایشات تحکیم بر روی نمونه های با شوری طبیعی نمونه ها و همچنین بعد از شستشوی نمونه ها و زدودن نمک نشان از تغییر خصوصیت خاک با تغییر میزان شوری آن دارد.