سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید نجم الدین مرتضوی – استاد یار دانشگاه زنجان
سیده فرحناز طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه زنجان
معصومه عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه زنجان

چکیده:

فلفل دلمه ای (Capsicum annuum) از خانواده سیب زمینی می باشد. اجرای هرس به دلیل آسان و راحت بودن روش کار، کنترل رشد رویشی بیش از حد، ممانعت از تشکیل تعداد زیادی میوه کوچک، مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته است. به همین منظور آزمایشی به صورت طرح بلوک کاملا تصادفی در ۹ تکرار، با دو فاکتور شامل حذف برگ در ۴ سطح ( ۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد) و حذف گل نیز در ۴ سطح ( ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد) انجام پذیرفت. صفات مورد بررسی شامل مواد جامد محلول، ویتامین ث، ضخامت پریکارپ می باشد. تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار MSTATC انجام شد. نتایج نشان داد که حذف بیش از حد گلها از میزان مواد جامد محلول می کاهد. حذف ۴۰ درصد برگها نیز نسبت به سایر تیمارها منجر به افزایش بیشتر مواد جامد محلول و ویتامین ث می شود. حذف ۴۰ درصد برگها همراه با حذف ۱۵ درصد گلها بالاترین میزان ویتامین ث را به خود اختصاص داده است. با افزایش میزان هرس بر میزان ضخامت پریکارپ(قسمت خوراکی) میوه افزوده می شود.