سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر شیبانی – کارشناس ارشد راه و ترابری
محمد رضاکی منش – دکتری راه و ترابری
محسن تدین – دکتری سازه

چکیده:

با توجه به گسترش خطوط راه آهن و قطارهای شهری به مناطق مختلف کشور اعم از مناطق سردسیر تبریز، مشهد و مناطق خورنده حاشیه خلیج فارس و دریای عمان دوام بتن روسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است حجم آب حین یخ زدن افزایش می یابد لذا یخ زدن آب در بتن اشباع سبب ایجاد ترک و درنهایت تخریب بتن را به دنبال خواهد داشت محصولات زنگ زدگی میلگردها نیز حجمی بیشتر از آهن اولیه داشته که سبب ایجاد تنش کششی دربتن شده که درنهایت ترک خوردگی و پکیدگی بتن را به دنبال دارد با توجه به مطالب ارایه شده نفوذپذیری بتن بردوام آن تاثیر به سزایی خواهد داشت هدف این تحقیق آزمایشگاهی بررسی تاثیر حبابزاها بر شاخصهای نفوذپذیری بتن جذب آب مویینه، جذب آب حجمی و جذب آب ۳۰ دقیقه می باشد لذا درکلیه طرح اختلاط ها سعی شد پارامترهای تاثیر گذار نظیر نسبت آب به سیمان عیار سیمان حداکثر اندازه سنگدانه بافت دانه بندی مخلوط سنگدانه ثابت نگه داشته شده و تنها میزان هوای کل افزایش یابد.