سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضی کریمی آکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدتقی عبادی – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی روندکار و نتایج عملکرد گروهی از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس دررابطه با تولید و فراوری گیاه دارویی صبرزرد درجهت اشتغال آفرینی و ایجادشرکت دانش بنیان پرداخته خواهد شد دانشجویانی از رشته های مکانیک ماشین های کشاورزی صنایع غذایی گیاه ان دارویی زراعت و اقتصاد کشاورزی با مدیریتی متمرکز پژوهش خود را برروی این گیاه ارزشمند دارویی اغاز نموده و درنهایت موفق به انتشار دستاوردهای عملی از قبیل پایان نامه های دانشجویی مقالات داخلی و خارجی و همچنین ثبت و انتشار اختراعات گردیدند که منجر به ثبت شرکت تجاری نصب و راه اندازی خط تولید و فراوری ژل برگ صبرزرد شد دراین مقاله ضمن بیان موانع این جهاد علمی نقش جنبش های دانشجویی بخش کشاورزی دراشتغال آفرینی و افزایش بهره وری از منابع خدادادی و ارزشمند کشور مورد تحلیل و بررسی قرارمیگیرد.