سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ربابه جوادی – کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده:

موضوع توپوگرافی درواقع ترسیم عوارض خارجی زمین است ازجمله مهمترین مولفه های آن مرزها ناهمواریها و شبکه آبها میب اشد مرزها به عنوان یکی از مهمترین مولفه های توپوگرافی ازجمله موثرترین ابزارهای جدایی و تعیین هویت سرزمینی دولت ها میب اشد متفکران رشته جغرافیا مرزها را به اشکال و انواع مختلفی تقسیم بندی می کنند و دراین میان معتقدند نوع مرز درامنیت یا عدم امنیت ملی و بین المللی یک کشور موثر است درقالب رویکردهای نظامی استراتژیکی مرزهای مقعر شرایط مناسبتری را برای دفاع فراهم می نماید درحالیکه انواع خطوط مرزی محدب همواره مورد طمع اول متجاوز بوده و وسوسه انگیز هستند از این رو هدف ما دراین مقاله بررسی امنیت شهرهای مرزی درغرب و جنوب غربی ایران درطول جنگ عراق علیه ایران می باشد. دراین راستا نخست به طرح موضوع پرداخته و ضمن ارایه مبانی نظری و سپس تعاریفی از مرز به انواع آن اشاره نموده و نهایتا به تشریح و توضیح امنیت شهرهای مرزی ایران دردوران جنگ عراق علیه ایران می پردازیم