سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فخرالدین – کارشناس ارشد، مهندسین مشاور خاک بافت
سیدپیمان بدیعی – استادیار، دانشگاه تهران
هادی حسین زاده – کارشناس ارشد، مهندسین مشاور خاک بافت
سیدمهدی اطیابی – کارشناس ارشد، مهندسین مشاور خاک بافت

چکیده:

هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی الگوی جریانات ناشی از امواج در خلیج های کوچک و تاثیر آن بر رسوبگذاری در محدوده بنادر جانمایی شده در اینگونه مناطق است. مطالعه موردی مربوط به احداث یک بندر در محدوده خلیج بستانو واقع در …. مطرح میگردد و راهکارهای مقابله بارسوبگذاری در دهانه ورودی و حوضچه بندر ارائه خواهد شد. در این مقاله ابتدا با مروری بر ادبیات فنی موجود، الگوی جریانات ناشی از امواج درخلیجهای کوچک و تاثیر متقابل احداث سازه های ساحلی در اینگونه خلیجها مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه الگوی جریانات ناشی از امواج در وضعیت موجود خلیج بستانو (بدون حضور هر گونه سازه ساحلی) از طریق شبیه سازی ریاضی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با مدلسازی ریاضی مجدد در حضور موج شکنهای بندر پیشنهادی اثرات متقابل این جریانات و موج شکنها مطالعه خواهد شد. در نهایتبا هدف به حداقل رسانیدن رسوبگذاری در دهانه و حوضچه بندر، اصلاحات لازم در جانمایی موج شکنهای بندر مذکور ارائه خواهد گردید