سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر چای فروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جواد مجتهدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، گروه عمران، شبستر
علی حدیدی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، تبریز

چکیده:

جداسازی پایه یکی از تمهیدات عملی مهم در طراحی مقاوم لرزهای سازه ها است. جداسازهای الاستومتری با هسته سربی، بدلیل پیشرفت تکنولوژی ساخت و نصبشان، در سالیان اخیر به سرعت در حال گسترش میباشند. در این مقاله به بررسی عملکرد این نوع جداگرها، در کاهش پاسخ لرزه ای سازهها پرداخته شده است و با استفاده از نرم افزار ٢٠٠٠SAP تحلیلهای دینامیکی تاریخچهی زمانی تحت هفت جفت زلزله حوزه نزدیکانجام گرفته است. برای مدلسازی، دو ساختمان ۵ و ۱۰ طبقه به صورت سه بعدی مدلسازی شده و تاثیر جداسازها بر روی پارامترهای برش پایه و جابجایی نسبی طبقات با درصد میراییهای مختلف بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیلهای انجام شده نشان دهنده عملکرد مناسب سیستم های جداساز با میرایی کم در پاسخ لرزهای سازه می باشد