سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و
سیدمحمدعلی زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دکتری مکانیک خاک و پی
الهام اسراری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دکتری محیط زیست

چکیده:

برای اصلاح خاک های واگرا در عمق می توان از روش تزریق الکتروسینتیک محلول های شیمیایی کمک گرفت. با استفاده از این روش وجایگزینی یون سدیم خاک واگرا با یون های با ظرفیت بالاتر، از میزان واگرایی خاک کاسته می شود. هر چه ظرفیت یون های ماده تزریق بیشترباشد، در نتیجه پدیده تبادل کاتیونی بهتر و بیشتر صورت می پذیرد. در این مطالعه، از این اصل استفاده شده و سه ماده سولفات آلومینیوم، کلریدکلسیم و کلرید پتاسیم به صورت ترکیبی به خاک تزریق شده اند. ابتدا کلرید پتاسیم به خاک تزریق شده و پس از انجام این تزریق، مواد سولفات آلومینیوم و کلرید کلسیم به خاک تزریق شده اند. نتایج آزمایش های تعیین واگرایی نشان می دهند که جایگزینی یون های سدیم و پتاسیم خاک با یون های با ظرفیت بالاتر بهتر صورت پذیرفته و از واگرایی خاک کاسته می شود.