سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
زکیه الهی – دانش آموخته دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه گل های شاخه بریده از جمله میخک جایگاه خاصی در بین محصولات به ویژه در زمینه صادرات دارند، اما در میخک علاوه بر مشکل کاسه شکافی گلها، مشکل ماندگاری نیز از اهم مسائل است، که منجر به کاهش عرضه این محصول در بازار و صادرات کشور و جهان شده است. عمر پس از برداشت گلهای شاخه بریده با استفاده از ترکیباتی که باعث بهبود توازن هورمونی، روابط آبی آنها یا کاهش رشد باکتریها در بافت آوند چوبی می گردد، افزایش می یابد. بنابراین به منظور بررسی تاثیر غلظت های اسید سیتریک در ماندگاری گل شاخه بریده میخک آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه زنجان در آزمایشگاه باغبانی انجام شد. این آزمایش با غلظت های مختلف اسید سیتریک در ۵ سطح (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰پی پی ام) و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. در طول آزمایش صفات ماندگاری گلها، کیفیت ظاهری گلها، میزان جذب محلول، پژمردگی و سوختگی گلبرگ ها و وزن کل شاخه گل اندازه گیری شدند و سپس داده های حاصل توسط نرم افزار MSTATC تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل نشان داد که مصرف اسید سیتریک نسبت به تیمار شاهد در صفات ماندگاری، جذب محلول، و کیفیت ظاهری تاثیر معنی دار در سطح ۱% داشته و بیشترین تاثیر مربوط به تیمار۷۵ پی پی ام اسیدسیتریک و کمترین اثر مربوط به تیمار شاهد بود. بنابراین استفاده از این ترکیب در محلول های محافظ توصیه می گردد.