سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقاتفنی و مهندسی خراسان رضوی

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین تیمار اسمزی مناسب برای خشک کردن ارقام خربزه انجام شد برای تهیه برگه از واریته های خاتونی تاشکندی درگزی و حاج ماشاالله با کیفیت مناسب استفاده شد میوه ها شسته پوست گیری و عاری از قسمت های زائد و برش زده شد و درمحلولهای اسمزی ۲۰و۳۰و۴۰ درصدساکارز به عنوان پیش تیمار به مدت ۳ ساعت غوطه ور شدند سپس برشهای خربزه همراه با نمونه های شاهد در خشک کن کابینتی خشک شدند درپایان مرحله خشک کردن آزمایشات لازم در فراورده خشک شده انجام شد از آزمایش فاکتوریل درقالب کاملا تصادفی جهت تجزیه و تحلیل آماری طرح استفاده شد بطورکلی نتایج نشان داد که برگه خربزه رقم تاشکندی که با محلول ۱۰ درصد ساکارز پیش تیمار شده بود دارای خصوصیات حسی و کیفی مناسب تری نسبت به سایر تیمارها بود.