سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما نصرالهی راد – دانشجو
امراله نبی گل – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نجم الدین مرتضوی –

چکیده:

صدمات سرمازدگی یکی ازمشکلاتاصلی پس از برداشت برای محصولاتگرمسیری می باشد دراین آزمایش موزهای رقم کاوندیش والری قبل از اینکه دردمای پایین انبار شوندبا آبگرم ۴۲و۴۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه تیمار شدند و موزهای شاهد دردمای ۲۰درجه سانتیگراد تیمار شدند و سپس به مدت ۲۴روز دردمای پایین ۴و۸ درجه سانتیگرادانبارشدند این تیمارهای شیمیایی برای کاهش علائم سرمازدگی درمرز موفقیت آمیز نبودند و هیچ کدام از صفتها درتیمارگرمایی معنی دار نشد فقط نگهداری درانبار سرد میزان بیرکس قند و رنگ معنی دار شد