سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته حسنی جور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بم

چکیده:

فقر آهن یکی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای است که در اثر دریافت ناکافی مواد مغذی نظیر آهن، و اسید فولیک ایجاد می شود.یکی از بهترین روش های درمان کم خونی،استفاده از رژیم های غذایی گیاهی غنی از آهن و سبزیجات دارای برگ سبز تیره به ویژه اسفناج که حاوی میزان بالایی از آهن است می باشد.بدین منظور برای مطالعه و بررسی واکنش گیاه نسبـت به یون آهن دوظرفیـتی، کشـت هیـدروپونیک آن (محیط کشت هوگلند- آرنون) به مدت ۸ هفته انجام شد و نشاءها با غلظتهای مختلف Fe-EDTA (0، ۵/۰،۱،‌ ۵/۱، ۲ و ۳ میلی گرم در لیتر ) تیمار شدند. بعد از گذشت مدت زمان تیمار، میزان انباشت این یون سنگین فلزی در گیاه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی تعیین و ارزیابی شد. علاوه بر آن خصوصیات ظاهری جهت شناسائی علائم مسمومیت، پارامترهای رشدی از قبیل وزن خشک و طول بخش هوائی و زمینی و همچنین محتوای کلروفیل برگ مورد بررسی قرار گرفت. میزان انباشت آهن توسط ریشه ها نیز مورد سنجش قرار گرفت.داده های حاصله با استفاده از نرم افزارهای Excel ,Jump ,Mstat-C مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین داده ها در سطح ۵ % مقایسه شدند.میزان انباشت آهن در بخش زمینی و هوائی با افزایش تدریجی آهن در محیط افزایش را نشان داد که در تمامی تیمارها به استثناء ۵/۰ میلی گرم در لیتر آهن این افزایش نسبت به گیاهان گروه شاهد معنی دار بود. در تیمار ۳ میلی گرم در لیتر آهن در گیاهان علائم سمیت از قبیل کلروز، پیچیدگی نوک برگ همراه با نکروز و سیاه شدگی ریشه نیز مشاهده شد